.NET Розробник

Що вивчаємо (модулі):

Модуль 1. Основи програмування мовою C#

1. Введення в інфраструктуру .Net. 2. Машинна математика. Змінні і типи даних. Логічні операції. 3. Змінні і типи даних. Рядки. Завдання. 4. Умовні конструкції. 5. Циклічні конструкції. 6. Методи. 7. Рекурсія. 8. Масиви. Сортування масивів. Завдання.
Це модуль для тих, хто є початківцем у програмуванні, а також для тих, хто тільки почав програмувати і хоче в найкоротші терміни отримати спеціальність програміст та вибирає кращу мову програмування. Якщо у вас є тільки лише загальне уявлення про програмування і ви їм ніколи професійно не займалися, то ми рекомендуємо вам почати своє навчання з самих основ. Модуль «Початковий C#» – це легкий старт у програмуванні для початківців. У модулі розглядається процедурний підхід у програмуванні, вивчаються основні синтаксичні конструкції мови C#. Курс формує базові уявлення про механізми роботи високорівневих мов програмування. Навчаючись ви зрозумієте, чому мова C# є простою і доступною мовою для вивчення і використання. Ви зможете визначити роль мови C#, яку вона відіграє у розробці більшості додатків, познайомитеся з її багатими можливостями, зможете використовувати її в комерційних програмних проектах. Протягом модуля «Початковий C#» докладно розглядаються такі поняття, як типи даних, змінні, константи, логічні операції, умовні і циклічні конструкції, методи та їх використання, механізми простої і складної рекурсії, основи побудови масивів даних та їх сортування. Пройшовши цей модуль, ви зможете переконатися в тому, що програмування доступне кожному.

Модуль 2. Об’єктно-орієнтоване програмування

1. Введення в ООП. Класи і об’єкти. Завдання. 2. Класи і об’єкти. Діаграми класів. Завдання. 3. Наслідування та поліморфізм. 4. Абстракція. Абстрактні класи та інтерфейси. 5. Масиви та індексатори. Завдання. 6. Статичні і вкладені класи. 7. Структури та їх різновиди. Перерахування. 8. Делегати та події. 9. Обробка виключень. 10. Перевантаження операторів. 11. Архітектура .NET. Мета дані та маніфест.
Складається з 16-ти логічно-взаємопов’язаних уроків, що дозволяє більш глибоко вивчити синтаксис мови C# і освоїти структурний, об’єктно-орієнтований, функціональний, аспектно-орієнтований та подіємо – орієнтований підходи у програмуванні. Навчання програмуванню відбувається, починаючи з вивчення основних понять і принципів об’єктно-орієнтованого програмування, класів, а також особливостей мови C#, і закінчуючи розглядом базових понять такої технології, як LINQ та архітектури платформи .NET. По проходженню модуля ви будете розуміти принципи побудови і структуру додатків написаних на мові C#, будувати повноцінні алгоритми і реалізовувати основну функціональність у своїх програмах. Курс дозволяє отримати достатній рівень володіння мовою програмування C#, а також необхідний для вивчення наступних модулів.

Модуль 3. Додаткові можливості NET Framework

1. Класи- колекції. 2. Програмування введення-виведення. Сериалізація об’єктів. 3. Робота з текстом. Регулярні вирази. 4. XML. 5. Рефлексія та атрибути. 6. Потоки виконання. Асинхронні виклики функцій. 7. LINQ. 8. Версійність. Збірки. Налаштування і конфігураційні файли.

Модуль 4.Windows Forms

1. Знайомство з Windows Forms. Робота з формами.2. Діалогові вікна. Панелі та динамічне розміщення.3. Інструменти малювання і застосування стилів для тексту.4. Компоненти та елементи управління.5. Ресурси.6. Створення додатків.

Орієнтований на комплексне і глибоке вивчення можливостей платформи .NET. модулі 3 та 4 будуть цікаві тим програмістам, які вже мають досвід роботи з мовою C# і хочуть познайомитися з додатковими тонкощами. NET, а також особливостями їх ефективного використання. Програма навчання складається з 20-ти уроків, протягом яких детально розглядаються принципи роботи з колекціями, застосування рефлексії і атрибутів, особливу увагу також приділяється роботі з потоками і «збірником сміття» (Garbage Collector). Крім того, слухачі дізнаються, або розширять свої знання, про такі важливі аспекти, як робота з файловою системою, XML-файлами, сериалізацією об’єктів, доменами додатків, навчаються ефективно застосовувати розширюють методи і можливості функціонального програмування в контексті C#. Кожен урок містить велику кількість актуальних прикладів, побудованих за принципом «від простого до складного», що дозволяє планомірно закріплювати матеріал, ґрунтуючись на міцному фундаменті вже отриманих знань. Крім того, матеріали всіх уроків взаємопов’язані, що дає додаткову можливість постійно застосовувати вже отримані навички і, таким чином, освоювати матеріал найбільш цілісно.

Модуль 5. Основи SQL

1. Введення в SQL. T – SQL, Запити. 2. Загальні поняття проектування БД. 3. Вкладені запити. 4. JOIN-s.  5. Індексування.6. Подання. Збережені процедури. Функції користувача.
SQL – це мова структурованих запитів, застосовувана для створення, модифікації та управління даними в реляційних базах даних. Модуль «Основи SQL» дозволяє початківцям розробникам освоїти всі основні концепції програмування під SQL Server 2008 R 2. Даний курс так само розглядає оптимізацію SQL Server, поради при розробці, завдання адміністрування, що буде корисним і для досвідчених розробників.На заняттях учням надається весь лекційний матеріал і приклади уроків, які будуть розглядатися в процесі навчання. Уроки складаються з теоретичної частини, які дозволяють пояснити смисловий вміст практичних завдань, після чого розглядаються практичні приклади, засновані на теорії.

Модуль 6. Основи ADO.NET

1. Введення в ADO.NET. Автономна частина архітектури. 2. Зв’язки. Керовані провайдери.3. Обробка помилок. Побудова служб і запуск сервісів.4. Транзакції. Збережені процедури.5. Строго типізований DataSet.6. Відображення даних у додатках WinForms, робота c DataGrid.
Жодна сучасна програма не може обійтися без збереження даних. Тому, доступ до зовнішніх джерел даних та їх застосування є однією з найістотніших прикладних проблем, що вирішуються при створенні додатків. Програма модуля «Основи ADO.NET» охоплює розгляд основних інструментів для створення програмного забезпечення, що працює з різними базами даних. Ви навчитеся створювати об’єктне уявлення таблиць у своїй програмі, підключатися до баз даних, посилати запити, робити вибірку, працювати з транзакціями і багато іншого. На заняттях розглядаються приклади роботи з СУБД Microsoft Access і Microsoft SQL 2008, основи написання запитів на мові SQL. Пояснюються принципи захисту баз даних, а також підключення до них з різним рівнем доступу. Наводяться приклади збережених процедур, їх застосування в ADO.NET. Принцип побудови занять дозволяє вивчити ADO.NET «з нуля», послідовно, переходячи від простого до складного, а досвідченим розробникам, дозволить швидко знайти відповіді на питання, які виникають навіть у професіоналів.

Модуль 7. Основи ASP.NET

1. Вступ в ASP.NET2. Сторінка. Клас Page.3. Основні серверні елементи керування.4. Збереження стану додатку.5. Спискові елементи керування 6. Прив’язка даних.7. Елементи керування Repeater і GridView. 8. Використання валідаторів. 9. Основи AJAX.
Даний модуль призначений для початківців веб розробників, які володіють основними навичками програмування на мові C # і знаннями SQL і бажаючих почати вивчення технології ASP.NET. Пройшовши даний модуль, вВи отримаєте всі необхідні навички для створення корпоративних додатків. Ви будете розуміти життєвий цикл сторінки, способи зберігання стану в веб додатку і принципи прив’язки даних. Велика частина  уроків курсу сконцентрована на налаштуванні серверних елементів управління, які є головними будівельними блоками сторінки в ASP.NET додатках. В кінці  курсу ви навчитеся використовувати контролери для побудови AJAX додатків, а також дізнаєтеся, як переводити користувальницький інтерфейс на кілька мов.

Як навчаємось:

Початок навчання – по мірі набору групи ( 5-9 чол.) Період навчання – 11 місяців по 3 академічні години двічі на тиждень. Початок занять – о 19 год. Перед початком навчання проводиться співбесіда – тестування, яка визначає рівень підготовки студента. Люди, що мають певний досвід програмування, після співбесіди з викладачем та по його рекомендації, можуть починати навчання з другого або третього рівня.

 Вартість: з 01.09.2019 року – 70 грн. одна акад. година
Хто навчає:

Наші викладачі мають відповідну освіту, досвід педагогічної роботи не менше 7 років, практичні навики розробки та впровадження програмного забезпечення. Окрім цього, викладачі пройшли курс навчання в міжнародних компаніях Microsoft та Brainbench і отримали сертифікати міжнародного зразку.