Основи програмування

Що вивчаємо:

Даний курс занять спрямований на більш поглиблене вивчення
сучасних мов програмування поза шкільною програмою. Основу
курсу становить вивчення мови С++, що включає в себе:

  • Основні поняття мов програмування
  • Створення лінійних програм, програм з використання розгалужень, циклічних програм
  • Масиви
  • Процедури та функції
  • Символи та рядки
  • Текстові файли
  • Типи користувача, файли, структури даних, класи
  • Візуальну систему програмування
  • Створення проектів

Для чого вивчаємо:

Навчальна програма Європейської школи програмістів для школярів
призначена для учнів, що виявили бажання вдосконалити свої знання з
інформаційно-комунікаційних технологій у вигляді додаткового позашкільного
вивчення. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) лежать в основі
становлення сучасного інформаційного суспільства, а галузь розробки комп’ютерних
програм є важливою складовою науково-технологічного прогресу. Проте, незважаючи на
бурхливий розвиток ІКТ, навчання програмування у загальноосвітніх закладах все ще
здійснюється практично на тих же засадах, що й у перші роки впровадження цієї
дисципліни до шкільних навчальних програм. Програмування – новітня, актуальна і на
даний час досить різноманітна галузь людської діяльності, виробництва, сучасної культури.
В залежності від обсягів, змісту навчального матеріалу, використовуваних форм, методів та
засобів навчання, програмування може забезпечити досить широку профільну диференціацію.
Навчання програмування може стосуватися як необхідних гуманітарію алгоритмів роботи з
текстами, так і потрібного у інженерії моделювання технологічних процесів. Проте
організація профільного навчання інформатики все ще не реалізовує весь потенціал
цієї дисципліни. Новітні підходи до створення комп’ютерного програмного забезпечення,
в якійсь мірі, залишилися поза увагою педагогів. Навчальний матеріал з курсу шкільної
інформатики недостатньо торкається сучасних парадигм написання комп’ютерних програм.
Ми хочемо щоб у нас школярі знайшли відповіді на свої комп’ютерні запитання.

Хто навчається:

Учні 6-10 класів
В нас можуть займатись як ті школярі, що тільки розпочинають знайомство
зі світом комп’ютерних технологій та ще не вивчали інформатику у шкільному
курсі так і такі, що поглиблюють, закріплюють та суттєво доповнюють знання
з комп’ютерних програм, що отримані ними під час шкільних уроків інформатики.

Як навчаємось:

Початок навчання – по мірі набору групи ( 5-9 чол.)
Період навчання – двох –річний курс по 2 академічні години двічі на тиждень.
Початок занять – о 15:45, 17:00, 17:30 год.

Вартість: 60 грн. одна ак. година